Buhalterinės apskaitos paslaugos


BUHALTERINĖ APSKAITA

Tvarkome mažų ir vidutinių įmonių, bei ūkininkų apskaitą nuo pirminių dokumentų suvedimo į apskaitos programą iki metinių finansinių ataskaitų rinkinių sudarymo, mokesčių apskaičiavimo bei deklaracijų pateikimo. 

Buhalterinė apskaita

 •  Pirkimų apskaita;
 •  Pardavimų apskaita;
 • Kasos ir bankų dokumentų apskaita;
 • Komandiruočių apskaita;
 • Ilgalaikio turto apskaita;
 • Darbo užmokesčio apskaita.

Deklaracijų rengimas

 • Mėnesinių ir metinių mokesčių deklaracijų rengimas;
 • Mėnesinių SODROS ataskaitų sudarymas;
 • Mėnesinių, ketvirtinių ir metinių statistinių ataskaitų ruošimas;
 • Kitų ataskaitų ir pažymų VMI, SODRAI ir kitoms institucijoms pateikimas;
 • INTRASTAT ataskaitų pildymas bei pateikimas;
 • Ketvirtinės atskaitomybės bankams, lizingo bendrovėms sudarymas.

Personalo apskaita

 • Įsakymai, sprendimai, susirinkimų protokolai, reikalingų žurnalų pildymas;
 • Darbo sutarčių surašymas.

Inventorizacija ir kita

 • Skolų suderinimas su kliento pirkėjais, tiekėjais atliekant metinę skolų inventorizaciją;
 • Atsargų ir kito įmonės trumpalaikio turto inventorizacija;
 • Skolų suderinimas su VMI ir Sodra;
 • Nuomos, panaudos sutarčių rengimas. 

Create your website for free!